Yevmiye defterinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?


Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.


Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:


a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.

Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir.
 
Kaynak:19 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28502 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Yoruk Ekle