Varlık Barışında başvuru süresi uzatıldı!

Varlık Barışında başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışında başvuru süresi uzatıldı!
31 Temmuz 2013’te sona erecek olan Varlık barışına başvuru süresi Bakanlar kurulu kararı ile 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatıldı. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28724
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5174
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
  Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ
          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı
                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı
                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı
                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı
                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU
                                                         Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı
                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                 B. YILDIRIM
                                                                           Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
26/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5174 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Süre uzatımı
MADDE 1 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yoruk Ekle