Tasfiyeye giriş beyannamesi e-beyannameden verilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi başkanlığı son dönemde yaptığı açıklamalarla meslek mensuplarının üzerindeki angaryalı biraz geç ve yavaş yavaş da olsa azaltıyor. Bugün Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklama ile de Mali Müşavirlerin üzerindeki önemli yüklerden biri olan kıst dönem beyannameleri (tasfiyeye giriş kurumlar vergisi, tasfiye sonu kurumlar vergisi, iflas başlangıç, iflas bitiş, gerçek kişiler için ölüm halinde verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi gibi) de artık e-beyanname sistemi üzerinden verilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyur şu şekilde;

E-Beyanname’den Yeni Bir Hizmet hk.;

Mükelleflerimizin Vergi Dairelerine giderek elden kağıt ortamında vermekte oldukları Kıst Dönem Beyannamelerden, Gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) için; Ölüm halinde verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri için; Tasfiye Başlangıç, Tasfiye Bitiş, İflas Başlangıç, İflas Bitiş için verilecek Kurumlar Vergisi Beyannameleri 02 Agustos 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda (E-Beyanname sisteminden) alınmaya başlanacaktır.

Duyurulur.

GİB

Eski uygulamada önce ticaret sicile başvurulup tasfiye süreci başlatılır gerekli tescil işlemleri yapıldıktan sonra mali yıl başından tasfiyeye giriş tarihine kadar olan dönem için mizan, gelir tablosu, bilanço ve tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyannamesi hazırlanır ve vergi dairesine elden başvuru yapılarak tasfiye süreci vergi dairesi açısından başlatılır tasfiye süresi dolduktan sonra yine mizan, gelir tablosu, bilanço ve tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi hazırlanıp elden vergi dairesine götürülüp tahakkuk ettirilirdi.

Gelir İdaresi’nin almış olduğu bu kararı tebrik ediyor ve devamının gelmesin diliyorum mesela bir sonraki adım yeni açılış ve adres değişikliklerinde kira kontratları için ödenmesi gereken damga vergisi beyannamesinin e-beyanname üzerinden verilmesi olabilir.

Çok şey istiyoruz galiba ama darısı İNŞALLAH 4.dönem geçici verginin başına!