Sanayi Sicile Af

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü 26 Eylül 2013 tarih ve 29052477-120.02.01/2160 sayılı, Sanayi Sicil Kanunu Geçici 2. madde uygulaması konulu bir yazıyı, İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na göndermiş. Oda da biz üyelerine e-posta yolu ile bu yazıyı ulaştırdı.

Küçük sanatkârları ve sanayicileri ilgilendireceğini düşündüğümüz için söz konusu yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.
“6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvurarak, sanayi siciline kayıt olup Sanayi Sicil Belgesi almaları zorunludur.
Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesinde;
“Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle, elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.” denilmekte olup, bu madde kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.
Sanayi Sicil Belgesi almak için Müdürlüğümüze başvuruda bulunmayan işletmelere Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereği idari para cezası uygulanmaktadır.
Sanayi Sicil Belgesinin Avantajları
– İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanırlar,
– Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi tarifesinden öderler,
– Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yaralanırlar,
– Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Sayın İşletme Sahipleri, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz ve herhangi bir idari para cezasına maruz kalmamanız için, gereken hassasiyeti göstermenizi önemle rica ediyor, konu ile ilgili her türlü sorunuz için İl Müdürlüğümüz ile iletişime geçmenizi bekliyoruz.”

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Yoruk Ekle