Risk Değerlendirmesi hakkında en çok sorulan sorular?

Risk Değerlendirmesi nedir,Hangi işyerleri risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır,Risk Değerlendirmesi yaptırma zorunluluğu ne zaman başlayacak,Risk Değerlendirmesi yaptırmamanın cezası nedir
Risk Değerlendirmesi hakkında en çok sorulan sorular?

Risk Değerlendirmesi hakkında en çok sorulan sorular nelerdir, risk değerlendirmesi yaptırmanın cezası var mıdır, kimler risk değerlendirmesi yaptırmalıdır gibi sorularınız varsa cevapları burada; 

1-Risk Değerlendirmesi nedir?
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
(İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 4 f fıkrası)
2-Hangi işyerleri risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır? Bununla ilgili yasal mevzuat var mı dır?
Kamu ve özel sektörde yer alan tüm işyerleri risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerleri(kamu-özel sektör dahil) risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.(İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 2)
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.(İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 5)
3-Risk Değerlendirmesi yaptırma zorunluluğu ne zaman başlayacak?
30.12.2012 tarihinden itibaren kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın tüm işyerleri risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.
(İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 18)
4-Risk Değerlendirmesi yaptırmamanın cezası nedir?
Bu durumda karşılaşacağınız cezalar para cezası ve hukuki cezalardır.
a-Risk değerlendirmesi olmayan bir işyerine 3000tl,aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 tl idari para cezası verilir.
b-İşyerinizde oluşabilecek olası bir kaza veya meslek hastalığında adli soruşturmada sorulacak ilk husus risk değerlendirmenizin olup olmadığıdır.Bu soruya hayır cevabı vermeniz baştan kaybetmeniz demektir.
6331 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,idari para cezası verilir.(6331 madde26 ç fıkrası)
 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.(6331 madde 25)

Yoruk Ekle