Avans öderken ceza yemeyin!

Ücretlerin bankadan ödenmesi,avans
Ücretlerin bankadan ödenmesi

Artık herkesin malumu olduğu üzere 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler personel maaşlarını banka ya da finans kuruluşları üzerinden yapmak zorundalar.(bkz.) İşte tamda bu bağlamda gözden kaçan bir husus var ki avans ve benzeri ödemeler.

Meslek gereği denetimini yaptığımız firmalarda yaptığımız kontroller sırasında çok sık rast geldiğimiz bir durum aslında bu ama küçük meblağlar olduğu ya da genel resmi olarak belgelendirmediği için çok da dikkat edilmeyen bir husus aslında personele yapılan ödemeler.

Kanunen 10 ve üzeri personel çalıştırıyorsanız personele yapacağınız her türlü ücret ve benzeri (avans, iş avansı, prim gibi) ödemeyi de bankalar ya da finans kurumları aracılığı ile yapmak zorundasınız. Bir önceki paragrafta da belirttiğim gibi pratikte ise bu uygulanması zahmetli bir uygulama örneğin akşam iş çıkışı bir çalışanınız yanınıza geldi ve maaşına mahsuben ‘x’ tutarda avans talep etti sizde makbuz karşılığı ödemeyi yaptınız buraya kadar bir problem yok gibi görünebilir ama eğer toplam personel sayınızı 10 ve üzeri ise işte o zaman işler değişir. Olası bir inceleme sırasında bu durumun tespiti halinde

İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

             MADDE 16 – (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.

 ilgili kanun gereğince idari para cezası ile cezalandırılırsınız.

 

Bu tip basit konular sebebi ile idari para cezaları ile muhatap olmak istemiyorsanız eğer yapmanız gereken gayet basit kanuna harfi harfine uymak.