İşverenler işçi özlük dosyalarınızı kontrol edin!

İşverenler işçi özlük dosyalarınızı kontrol edin!
İşverenler işçi özlük dosyalarınızı kontrol edin!

 

Aslında malum defter tasdik dönemi olması sebebi ile defter tasdiki ile ilgili bilgiler vermem gerekir ama biraz farklı olma çabamızdan mıdır nedir biz bu gün değişik ve son dönemde yeniden gündeme gelmeye başlayan ‘işçi özlük dosyası‘ ya da ‘personel özlük dosyası‘ kontrolleri. (Bu arada defter tasdikleri ile ilgili de bir iki gün içinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ile ilgili yazılarımda gelecek takipte kalın lütfen.)

4857 sayılı iş kanunda işçi özlük dosyası ile ilgili 75.madde aynen şöyle; 

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Lüzum görüldüğü üzere değerli dostlarım özellikle de işveren olanlar hemen işyerinizde çalıştırdığınız personellerinizin işçi özlük dosyalarını kontrol etmeniz gerekiyor varsa eksik evraklar derhal tamamlanmalı, yok ise derhal oluşturulmalı çünkü olası bir denetim esnasında sizden istenildiğinde işçi özlük dosyalarını ibraz edem iseniz özlük dosyası eksik olan tüm personeliniz için her personele ayrı ayrı olmak üzere 1.478,00.-TL ‘lik para cezası ile muhatap olacaksınız.

Önemli bir diğer nokta ise işçi özlük dosyalarında bulunması gereken evraklar’dır. İşçi özlük dosyalarında bulunması gereken evraklar;

1- İşe başvuru formu veya dilekçesi

2- İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti,

3- İkametgâh İlmühaberi,

4- Adli sicil kaydı,

5- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

6- Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

7- Referans Mektupları ve CV’ si

8- Kanun gereği iş sözleşmesi,

9- SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi

10- Sağlık Raporu,

11- Rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar,

12- İşçiye kullandırılan ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları,

13- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

14- Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

15- Engelli İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

16- Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

17- Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

18- Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

19- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

21- İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları

22- Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

23- Kısa çalışma onay yazısı,

24- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

25- Çalışma Belgesi (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

26- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

27- Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

28- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

 

 Herhangi bir cezai durumla karşı karşıya kalmamanız için eksiklerinizi lütfen tamamlayınız. Hayırlı günler.

Yoruk Ekle