İstifa dilekçesi örneği-İşten ayrılma dilekçesi örneği

İstifa dilekçesi örneği-İşten ayrılma dilekçesi örneği

Sayın …………………………

………………………… Ltd. Şti./A.Ş.

Şirketinizin/İşyerinizin …………………………………………………… adresinde bulunan ofisinde …./…./20…. – …./…./20…. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım.

Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle ve kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan …./…./20…. tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla

Yoruk Ekle