İşletme Defteri kalktı mı?

İşletme Defteri kalktı mı?
İşletme Defteri kalktı mı?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda İşletme defterinden söz edilmemekle birlikte tutulacak defterler ve tasdik konusunda Gümrük Ticaret bakanlığı ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup.
İlgili bakanlıklar yetkilerini 19.12.2012 tarihinde yayımlanan müşterek tebliğ ile kullanmışlardır. Buna göre işletme defteri başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar tasdik ettirilmek suretiyle kullanılabilecektir.

Kaynak: Alomaliye.com

Yoruk Ekle