İşe giriş iptali ile ilgili önemli değişiklik!

İşe giriş iptali
İşe giriş iptali

SGK, işe giriş bildirgelerinin iptali ile ilgili 25.08.2016 tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazetede Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik ile önemli ve çok yararlı bir değişikliğe imza atmıştır.

Değişiklik şöyle “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.”

Bu değişiklik ile uygulamada çok sık rastlanılan işçinin işe girişi yapıldıktan sonra iş başı yapmaması sebebi ile ortaya çıkan sorunlar yapılan işe giriş iptali ile ortadan kaldırılmış olacak.

Önceki uygulamada işçinin işe girişi yapıldıktan sonra işbaşı yapmaması halinde izlenen bir kaç yol vardı bunlar;

-Kuruma dilekçe verip işçinin işbaşı yapmadığını bildirmek.

-Bir (1) günlük prime razı olup aynı gün tarihli çıkışını yapmak.

-İşe gelmediğine dair tutanak tutup işten çıkışını yapmak gibi.

İşveren ve muhasebeciler için önemli ve zahmetli bir süreç olan işe girişi yapılmış işçinin işe başlamaması durumu yapılan değişiklik ile hem hayatın gerçeklerine hemde gelişen teknolojiye uygun hale getirilmiştir.

10 personelden az sigortalı çalıştıranlar için kuruma verdiğimiz eksik gün formları içinde umarım en kısa sürede benzer bir uygulamaya karar verilir.