Eylül 2012 Dönemi KDV Beyannamesi verme süresi uzatıldı!


KDV Beyannamesi verme süresi uzatıldı.

Eylül 2012 Dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ve tahakkuklarını ödeme süresi 30 Eylül 2012 Salı akşamına uzatıldı.

Yoruk Ekle