E-İlişiksizlik Uygulaması Hakkında Duyuru

Sayı : B.13.2.SGK.4.34.00.00/

Konu : E-İlişiksizlik Uygulaması

İhale konusu işler ya da özel nitelikteki inşaat işleri ile ilgili teminat iadesi ya da ilişiksizlik belgesi talebinde bulunan işverenlerimiz öncelikle iş bitim dilekçesini elden ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik Merkezlerimize göndermekte ve bu taleplere istinaden Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce ilgili makamdan ihale konusu veya özel nitelikteki inşaat işleri ile ilgili bilgiler istenmektedir.

Bu uygulama gerek Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz gerekse işverenler yönünden emek ve zaman kaybı yaşanmasına neden olabilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu “e-İlişiksizlik Uygulaması” ile işverenlerin elektronik ortamda iş bitim dilekçelerini işlem gördükleri Sosyal Güvenlik Merkezlerimize gönderebilmelerine ve ilgili makamlara sunulmak üzere Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz tarafından düzenlenen yazıları barkod numarası almak suretiyle ilgili makama ibraz edilebilmelerine imkân sağlanmıştır.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyen işverenlerimiz Kurumumuz internet sitesinde yer alan E-SGK ekranından “Diğer Uygulamalar- İlişiksizlik Belgesi Başvuru” seçeneğini kullanarak ilişiksizlik başvurusu yapabilmektedir.
E-İlişiksizlik Uygulamasının kısayol adresi http://uyg.sgk.gov.tr/ilisiksizlikBasvurulari/index.jsp?sayfa=Login&Tab=0&grp=11 dir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Ramazan YILDIZ
Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Yoruk Ekle