Doğum raporlarında onay zorunluluğu kaldırıldı!

Doğum raporlarında onay zorunluluğu kaldırıldı!
Doğum raporlarında onay zorunluluğu kaldırıldı!

Eğer özel hastaneden bir rapor aldıysanız çalışmadığınız günlerin istirahat ödemesini SGK’da alamıyordunuz çünkü hala bir çok özel hastane ve sağlık kuruluşunun SGK ile anlaşması yok bu da ciddi bir mağduriyet sebebiydi. Aldığınız raporu bir devlet hastanesine onaylatmanız gerekiyordu.
Sonunda bu mağduriyet bir nebze olsun giderilmiş ve özel hastanelerde doğum yapanlar için alınan iş görmezlik raporunun onaylatılması zorunluluğu 1 Ekim 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kaldırıldı.

İlgili yönetmeliğe eklenen ‘ancak analık sigortasında düzenlen istirahat raporları için onay şartı aranmaz‘ ibaresi ile özel hastanelerden alınan doğum raporlarının onaylatılması zorunluluğu kaldırıldı.

Yalnız dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var iş görmezlik raporundan doğan istirahat ödemesinin alına bilmesi için özel hastanelerden alınan doğum raporunun iş görmezlik ödeme sistemine manuel olarak girilmesi gerekmekte.
1 Ekim 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28782
YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.
MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/5/2010
27579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
12/10/2010
27727
2-
28/10/2010
27742
3-
2/3/2011
27862
4-
16/6/2011
27966
5-
17/4/2012
28267
6-
21/8/2013
28742

Yoruk Ekle