Bağkur primlerine 5 puanlık indirim!

6745 sayılı Torba Yasa ile borcu olmayan ve güncel Bağ-Kur primlerini düzenli ödeyen Bağkurlulara SGK’da ki 5 puanlık indirim uygulamasının bir benzeri olan 5 puanlık yani 82,35.-TL tutarında bir indirim geldi.

SGK’nın işverenlere yıllardır başarılı bir şekilde uygulamış olduğu 5 puanlık indirimin Bağkurlulara da uygulanamaya başlaması ile şu anda aylık 568,21.-TL Bağkur primi ödeyen bir Bağkurlu 5 puanlık bu indirimden sonra 485,86.-TL ödeyecek.

4/b li sigortalılara (isteğe bağlı sigortalılar hariç)  yapılacak teşvik indiriminden faydalanma şartları ise 80 inci maddenin (I) bendi gereği sağlanan teşvik şartları ile aynı şekilde düzenlenmiştir şöyle ki,

-Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmın yasal süresi içerisinde ödenmesi

-Prim, İdari Para Cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

-Taksitlendirilen veya Yapılandırılan borçların bu teşvikten faydalanmaya engel teşkil etmemesi

-Borçlanma ve ihya kapsamında ödenen primlerden dolayı bu indirimden yararlanmanın mümkün olmaması, gibi şartlar ve yükümlülükler söz konusu olacaktır.