Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Kısa adı AGİ olan Asgari Geçim İndirimi 2008 yılında hayatımıza halk arasında fiş parası olarak bilinen her yıl babalarımızın ya da büyüklerimizin doldurduğu vergi iade zarflarının fazla kırtasiye ve iş yükü getirmesi sebebiyle kaldırılmasının ardından girdi. AGİ alabilmek için öncelikli olarak sigortalı bir işte çalışıyor… Devamı…

Yeni TTK’ya göre Limited şirket kuruluşu

Yeni TTK’ya göre Limited Şirket Kuruluşu Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmelidir) 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha, yabancı ortak var ise 4 nüsha) Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)… Devamı…

Ağustos 2012 Vergi Takvimi

Ağustos 2012 Vergi Takvimi, Ağustos 2012 Mali Takvimi İlk Tarih Son Tarih Konu 01/07/2012 ….. 02/08/2012 ….. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi . 01/07/2012 03/08/2012 Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) . 01/07/2012 03/08/2012 Haziran 2012 Dönemine… Devamı…

Yapılandırmalarını İhlal Edenlere Fırsat

6111 Yapılandırmalarını İhlal Edenlere Fırsat 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42 nci maddesi ile 6111 sayılı Kanun’a geçici 19 uncu madde eklenmiş olup söz konusu geçici maddeye göre… Devamı…

Vergi Borçluları Listesi Açıklandı

1 Milyon TL’yi Aşan Vergi ve Cezaları Bulunan Mükellefleri İçeren Liste ile 01.06.2011-31.05.2012 Tarihleri Arasında Kesinleşen ve Toplam Miktarları 1 Milyon TL’yi Aşan Tarhiyatlara İlişkin Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur. 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/B bölümü ve 417 sıra numaralı Vergi Usul… Devamı…

SGK’dan Devrim Gibi Maaş Kararı

Yeni eğitim öğretim döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kritik adım.  SGK; kayıt dışılıkla mücadele için özel okulları mercek altına alıyor. Yaklaşık 3 bin 700 özel okulda çalışan 59 bin öğretmenin maaşını masaya yatıracak olan kurum, maaşı 2 bin 200 ile 2 bin 800 lira arasında… Devamı…