Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti-2016

Asgari ücretin işverene maliyeti
Asgari ücretin işverene maliyeti

2016 yılı için asgari ücretli bir işçinin işverene maliyetini hesaplamanız gerekiyor ise uğraşmayın ben sizin yerinize hesapladım.

-Aylık brüt asgari ücret : 1.647,00.- TL

-Aylık net Asgari ücret (AGİ dahil) : 1.300,99.- TL

-Aylık net Asgari ücret (AGİ hariç): 1.177,46.- TL

Yukarıda yazdıklarıma bakınca brütten neti çıkarınca sanki maliyet ortaya çıkıyor gibi gelmesin çünkü çok yapılan bir uygulama hatasıdır.

Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyetini hesaplayabilmeniz için işçi için ödenecek olan gelir vergisi tutarı, damga vergisi tutarı, sgk primi, işsizlik sigortası kesintisi ve agi oranını bilmeniz gerekir.

Örnek maliyet;

-SGK  Primi                  : 568,22

-İşsizlik Sig. Kesintisi: 49,41

-Gelir Vergisi               : 86,46 (209,99-123,53)

-Damga Vergisi            : 12,50

Asgari ücretli bir çalışanın işveren ödenecek olan net maaşı harici vergi ve sgk toplam maliyeti 568,22+49,41+86,46+12,50= 716,59.- TL’dir.

İşverenin SGK’ya prim borcu yok ise 5510 Sayılı Kanundan faydalanarak %5 oranında indirim hakkı vardır.

1.647,00*0,05=82,35

716,59-82,35=634,24.- TL

Not: Bu bilgiler 2016 yılı brüt asgari ücret tutarı ve bekar bir kişi için açıklanmış olan asgari geçim indirimi (agi) tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyetini hesapladıktan sonra gelin birde muhasebe kaydı nasıl yapılıyor ona bakalım;

710/720/730/740/760/770

710/720/730/740/760/770

710/720/730/740/760/770

136

BRÜT ÜCRET

SGK İŞVEREN PAYI

SGK İŞSİZLİK SİG.KES.

AGİ

 

1.647,00

337,64

32,94

123,53

 

 

 

 

335

361

361

360

360

 

 

 

 

 

NET ÜCRET

SGK PRİMİ

İŞSİZ.KESİNTİSİ

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

 

 

 

 

1.300,99

568,22

49,41

209,99

12,50