Asgari ücretle çalışanlar dikkat!

asgari_ucret
Asgari Ücret

Asgari ücretle çalışanlar dikkat Ekim ayı maaşınız eğer bir ay içinde yeni bir düzenleme yapılmaz ise 69,98.-TL tutarında eksik alacaksınız.

Asgari ücretin net’inde yaşanacak olan bu düşüşün sebebine gelince maaşınızdan gelir vergisi kesintisi yapıldığını artık bilmeyen yoktur sanırım. Burada atlanan nokta ise bu kesintinin Maliye Bakanlığının açıkladığı gelir vergisi dilimlerine göre yapıldığı.

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.600 TL’ye kadar% 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası% 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası
% 27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası
% 35

oranında vergilendirilir.

Ücret üzerinden alınan gelir vergisi hesaplanırken baz alınacak gelir vergisi oranı aldığınız net ücretin kümülatif toplamının isabet ettiği gelir vergisi dilimine bakılarak hesaplama yapılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Maliye Bakanlığı ile görüşerek bir kereye mahsus olmak üzere asgari ücretle çalışanların bu mağduriyetini gidermek için bir çalışma yapacaklarına dair açıklamalar yapılmış olsada henüz bu yönde bir çalışma ya da düzenleme olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bana sorarsanız geçmiş yıllarda da benzer durumlar yaşandığı halde hiçbir tedbir alınmadığından bu dönemde açıkçası bu durumu önlemek için bir yaptırım olacağını düşünmüyorum. Umarım ben haksız çıkarımda bu mağduriyet bu yıl ve bundan sonraki yıllar için kalıcı bir şekilde düzeltilir.