Anonim Şirketler hangi defterleri tutmak zorundadır?

Anonim Şirketler hangi defterleri tutmak zorundadır?
Anonim Şirketler hangi defterleri tutmak zorundadır?
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre; Anonim Şirketler aşağıda sıralanan defterlerini tasdik ettirmek suretiyle tutmak zorundadırlar.

 

1- Yevmiye Defteri
2- Defter-i Kebir
3- Envanter Defteri
4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
5- Yönetim Kurulu Karar Defteri
6- Pay Defteri
7- Damga Vergisi Defteri
Yukarıdaki defterlere ilave olarak Anonim Şirketin üretim işletmesi olması ve muhasebe işlemlerini 7/B seçeneğine göre izlemesi halinde “İmalat Defteri” ni tasdik ettirmek suretiyle tutması zorunludur.

Yoruk Ekle