7 Soruda Vergide Elektronik Tebligat!

 elektronik tebligat, e-tebligat
7 Soruda Vergide Elektronik Tebligat!
Bu yazımda 27.08.2015 tarihli 29458 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayatımıza giren Vergide Elektronik Tebligat ya da e-tebligat’tan bahsetmek istiyorum.


Yazımın devamı daha anlaşılabilir olması açısından son dönemin gözde formatlarından biri olan soru-cevap şeklinde ilerleyecektir.

Soru 1) Elektronik tebligat nedir?

Elektronik tebligat, vergi dairelerince, vergi kanunları uyarınca tebliği gereken evrakın, Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. 


Soru 2) Elektronik Tebligat sistemini kullanması zorunlu olan mükellefler kimlerdir?

–       Kurumlar vergisi mükellefleri
–       
Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
–        
İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
olarak belirlenmiştir.

Soru 3) Elektronik tebligat için ne zaman’a kadar başvur yapılmalı?

– 01.01.2016 tarihine kadar başvuru yapılmalıdır.

Soru 4) Elektronik tebligat başvurusu nereye, nasıl yapılır?

– Kurumlar vergisi mükellefleri bağlı bulundukları vergi dairesine kağıt ortamında başvuru yapabilirler
– Gelir vergisi mükellefleri isterlerse internet vergi dairesi aracılığı ile elektronik ortamda ya da bağlı bulundukları vergi dairesine kağıt ortamında başvuru yapabilirler.

Soru 5) Elektronik tebligat başvurusu için hangi evraklar gereklidir?

– Elektronik tebligat talep bildirimi.
– Vekaletname (Başvuru vekaleten yapılıyorsa)

Soru 6) Elektronik tebligat sistemine tabi olan mükelleflere yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi nasıl belirlenecek?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.


Soru 7) Zorunlu olduğu halde elektronik tebligat adresi almamanın cezası nedir?

-2015 yılı için;
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabları
1.300,00
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler
660,00
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar 
330,00
  

Yoruk Ekle