2016 yılında hangi mükellef, hangi defter tasdik ettirecek?

2016 yılında hangi mükellef, hangi defteri tasdik ettirecek?
Defter tasdik zamanı geldi çattı malum Mart ayı dert ayı derler ama muhasebeciler için durum biraz farklı dert ayları Mart ayından önce başlıyor Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye devam ediyor.

Gelelim asıl konuya yeni yıl yani 2016 yılı için hangi mükellef hangi defterleri tasdik ettirecek, mevzuatta bir değişiklik var mı, tasdiki zorunlu olan defterlerden iptal olan ya da tasdiki zorunlu hale getirilen yeni bir defter var mı bir bakalım.
Türmob’un 07.12.2015 tarihli 165 nolu TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI  sirküsünde 2016 yılında tutulacak defterler ve defter tasdik durumları özetle şöyledir:
Anonim Şirketler;
1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebiri
4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
5. Pay defteri,
6. Yönetim kurulu karar defteri
Limited Şirketler;
1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defteri
3. Defteri kebiri
4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
5. Pay defteri
6. Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4) 
Gerçek Kişiler;
1-İşletme Defteri
Serbest Meslek Erbabları;
1-Serbest Meslek Kazanç Defteri
Listede adı geçen mükellefiyet türü için gerekli defterleri 31.12.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar bağlı olduğunuz vergi dairesinin bağlı olduğu il sınırları dahilindeki herhangi bir noterden ücreti mukabilinde gerekli defterleri tasdik ettirebilirsiniz.
Defter tasdiki konusunda sorun yaşayan herkes yorum kısmından bana ulaşabilir yapabileceğim bir şey varsa yardım etmekten çekinmem sizde soru sormaktan ve yorum atmaktan çekinmeyin lütfen.

Yoruk Ekle