2016 yılı Smmm ücret tarifesi açıklandı!

2016 yılı smmm ücret tarifesi
2016 yılı smmm ücret tarifesi

Yeni yıl için saatleri saydığımız bu soğuk kış gününde 2016 yılı boyunca kullanacağımız 2016 yılı smmm ücret tarifesi ve YMM ücret tarifesi maliye bakanlığı tarafından açıklandı.

Maliye bakanlığı tarafından açıklanan 2016 yılı smmm ve ymm ücret tarifesi ile ilgili tebliğ ve tarife şöyle;

31 Aralık 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29579

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Yoruk Ekle