ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN  TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE  GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA  İLİŞKİN TEBLİĞ Anonim Şirketler ve Limited şirketlerin ana sözleşmelerinin yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için son gün olan 1 Temmuz 2013 tarihi ertelendi. Resmi Gazete’de  bugün yayınlanan ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET… Devamı…

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Son Tarih: 30 Haziran 2013

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Son Tarih: 30 Haziran 2013 Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 30.06.2013′dür. Yevmiye defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır. Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi… Devamı…

Yeni Nesil Pos Yazarkasa almak için izlenecek yol!

Yeni Nesil Pos Yazarkasa almak için izlenecek yol! Tamam iyi güzel yeni nesil yazarkasa veya ödeme kaydedici cihaz diğer bir adıyla eft-pos özellikli cihaz almaya karar verdiniz nasıl bir satın alma ve kayıt ettirme süreci izleyeceksiniz biliyor musunuz? 1. Firma  bağlı olduğu Vergi Dairesinden Ö.K.C. izin yazısı almalıdır. 2.1… Devamı…

“ÖKC İZİN YAZISI-YAZARKASA İZİN YAZISI” ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ”

“ÖKC İZİN YAZISI-YAZARKASA İZİN YAZISI” ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ“ “ÖKC İZİN YAZISI-YAZARKASA İZİN YAZISI” ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ” ……………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                                       01/07/2013 Dairenizin………………………………………………..Vergi Numaralı Mükellefiyim. …../…./2013 Tarihinde………………………………………… İşi Yapmak Üzere Merkez/Şube Açtım. 3100 Sayılı Kanun Gereğince, İlgili Perakende Satışlarım İçin Tarafınızdan …. Adet… Devamı…

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar yani yazarkasaların kullanılması mecburiyeti hakkında duyuru yapıldı! Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun… Devamı…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Erteleme mi geliyor?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Erteleme mi geliyor? Uygulamaya geçmesine sayılı günler kala İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ertelenebileceği yönünde gelişmeler var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Başbakan’la yaptığı görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2 ila 4… Devamı…

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesini kimler nasıl alabilir?

İş Güvenliği Uzmanlığı belgesini kimler nasıl alabilir? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İş güvenliği… Devamı…

Anonim Şirketler hangi defterleri tutmak zorundadır?

Anonim Şirketler hangi defterleri tutmak zorundadır? Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre; Anonim Şirketler aşağıda sıralanan defterlerini tasdik ettirmek suretiyle tutmak zorundadırlar.   1- Yevmiye Defteri 2- Defter-i Kebir 3- Envanter Defteri 4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 5- Yönetim Kurulu Karar Defteri 6- Pay Defteri 7- Damga… Devamı…