> Ücret pusulası ya da ücret hesap pusulası nedir?-Muhasebe Postası | Muhasebe | Vergi | SGK | İşsizlik Maaşı 2015

30 Ocak 2013 Çarşamba

Ücret pusulası ya da ücret hesap pusulası nedir?

ücret hesap pusulası
Ücret Pusulası ya da ücret hesap pusulası nedir önce ondan başlayalım anlatmaya .


Ücret pusulası ya da ücret hesap pusulası nedir?
-İşverenin işçiye elden veya banak yoluyla yaptığı ücret ödemelerinde yapılan maaş hesabını içeriğinde ücretin ödendiği günü, ücretin dönemini, varsa fazla çalışma süreleri ile beraber hafta tatili, bayram tatili ve genel tatil günleri gibi ana ücrete yapılan her türlü ekleme tutarının vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterildiği damga vergisi ve her türlü harçtan muaf belgedir.

Ücret pusulası ya da ücret hesap pusulası el ile daktilo ya da bilgisayar ortamında da hazırlanabilir ücret hesap pusulaları imza ve kapsayacakları kayıtlar dışında her hangi bir şekle bağlı tutulmamıştır.

İşveren her ay çalıştırdığı her bir işçi için ayrı ayrı ücret hesap pusulası düzenlemek ve bir suretini işçilere vermek zorundadır.

İş kanununa göre işveren ücret hesap pusulası düzenlemez ya da işçilerine vermez ise iş kanununun 102/b maddesi gereğince her yıl yeniden belirlenen idari para cezası tutarı uygulanır.

İşverenlerin en çok hataya düştüğü durum ise işçilere yapılan ücret ödemelerinin banka hesaplarına yapılması halinde işçiler için ücret hesap pusulası düzenlemek ve işçilere vermek gerekmediğidir ama kanun çok açıktır ücret ödemeleri ister elden ister banka yoluyla yapılsın her türlü durumda iki suret olarak ücret hesap pusulası düzenlenip bir sureti işçiye verilmeli imzalı bir sureti de işçin sigorta özlük dosyasında muhafaza edilip saklanmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder