Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Taslak) (27.09.2012)

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Taslak) BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. KapsamMADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Bağımsız denetim faaliyetlerine, denetim kuruluşları ve denetçilerin yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, bunların… Devamı…

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGS)

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGS), Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’in ”Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 4. maddesi’nin 1. fıkrasının c) bendinde şöyle tanımlanmıştır; ”Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden… Devamı…

SGK Nace kodları nasıl değiştirilir?

SGK Nace kodları nasıl değiştirilir?        Eğer siz de SGK’nın yeni uygulaması olan Nace kodu kayıt etme işleminde sorun yaşıyorsanız çözümü biraz zahmetli.          Ağustos ayı bordronuzu hazırladınız e-bildirge şifrenize girdiniz ya da entegre muhasebe programınızdan e-bildirge dosyasını yüklediniz herhangi… Devamı…

2012 GELİR VERGİSİ ORANLARI

GELİR VERGİSİ ORANLARI Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlarının Yıllara Göre Tutarları: 2012 yılı gelir vergisi oranları: Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: GELİR… Devamı…

İstifa eden müdürlerin yerine yenilerinin seçilmesi nasıl olacaktır?

Bilindiği üzere, 6103 sayılı Kanunun 25’inci maddesi hükmü uyarınca anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine ve limited şirketlerde müdürlüğe seçilecek tüzel kişiler 1 Ekim 2012 tarihine kadar seçilmelidir. Bu yazımızda tüzel kişilerin limited şirketlere müdür seçilme süreci ele alınacaktır. Öncelikle halihazırda müdür olan kişi müdürlükten istifa… Devamı…

Ücretsiz izin talep formu-ücretsiz izin dilekçesi

  Ücretsiz izin talep formu- Ücretsiz izin dilekçesi ……………………………….. PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE     …………………………..  nedeni ile …../…./200….  – ….. /…… / 200…. tarihleri arasında izin kullanmak istiyorum.  …… gün ücretsiz izin verilmesini saygılarımla arz ederim.                                                                             ……../….. / 200..                                                                          Adı ve Soyadı                                                                                  İmza