2012 Yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı!

25 Nisan 2013 Perşembe akşamına kadar verilmesi gereken 2012 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresinin son günü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığının 22.4.2013 tarih ve 28 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile uzatıldı.


Tarih 22/04/2013
Sayı
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı


Kurumlar Vergisi Sirküleri/28


Konusu: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi: 22/04/2013


1. Giriş

25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması  

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.


Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

Yoruk Ekle